Viktig informasjon til våre kunder om F-gass forordningen

Viktig informasjon til våre kunder om F-gass forordningen

Norske myndigheter har innført krav til sertifisering for kuldebransjen. Dette betyr at vi må kvalifisere både den enkelte teknikker og firmaet. Kravene til dere som anleggseiere er også betydelige. Den nye ordningen heter F gass forordningen.

Hensikten med F gass forordningen er å begrense utslipp av skadelige gasser til atmosfæren. Det bør være i alles interesse å begrense disse utslippene både av økonomiske og miljømessige hensyn. Kuldemedie er, som dere sikkert vet, avgiftsbelagt med kuldemedieavgift, og en lekkasje koster derfor mye penger for anleggseieren. Vi i HB Kuldetjeneste tar dette alvorlig og vi er stolte av å være det sjette firmaet i Norge som er autorisert for F gass.

Hva betyr dette i praksis?

Dere som anleggseiere pålegges å ha en oversikt over hvilke kuldemedier og hvilke mengder som er på deres anlegg. Det må gjennomføres regelmessig lekkasjekontroll på anleggene av autorisert personell. Hyppigheten varierer med hvor mye kuldemedie det er på anleggene. I tillegg må det føres loggbok for inngrep i anlegget samt kuldemedieregnskap. Anlegg med kuldemediefylling under tre kg er unntatt fra regelverket.

Krav til lekkasjekontroll er pålagt med hyppighet fra en til fire ganger i året.

• Anlegg med mere enn 3 kg hver 12 mnd.

• Anlegg med mer enn 30 kg hver 6 mnd.

• Anlegg med mer enn 300 kg hver 3 mnd. (halveres ved installasjon av gass detektor)

Hva vil dette koste?

Registrere kuldeanlegg, kuldemediemengde og type. Opprette loggbok og kuldemedieregnskap.

Kr 2.500,- pr anlegg.

Lekkasjekontroll prises på grunnlag av befaring.

Vennlig hilsen

HB Kuldetjeneste


Lars Skau-Jakobsen

Lars Skau-Jakobsen

Daglig leder
48018301
lars@kuldetjeneste.no

Har du spørsmål om denne saken? Kontakt Lars Skau-Jakobsen