Oslo, 12 januar 2022

Therma Industri og Francks Kylindustri fortsetter sin ekspansjon i Norge gjennom sammenslåingen med HB Kuldetjeneste

Therma Industri og Francks forsterker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøpet av HB Kuldetjeneste i Sarpsborg. HB Kuldetjeneste som ble etablert i 1987, er en
kjøleentreprenør med fokus på kommersiell og industriell kjøling både mot privat og offentlig sektor. De nåværende eierne kommer til å fortsette å utvikle selskapet sammen
med Therma Industri og Francks. HB Kuldetjeneste har en årlig omsetning på ca 30 millioner NOK.

“Vi er glade over at HB Kuldetjeneste – med sin lange erfaring og fremgangsrike historie med lønnsom vekst og lokal forankring, har valgt å bli en del av Therma Industri og Francks. De er en strategisk viktig brikke for Therma Industri og Francks og kompletterer konsernet på mange områder. Både gjennom felles visjon og verdier samt geografisk tilstedeværelse og teknisk kompetanse. Vi deler samme syn på å skape kundeverdi over tid og ser frem til å fortsette å levere energieffektive løsninger i Norge.” sier Stein Terje Brekke, CEO/Adm Dir. i Therma Industri. «Vi er veldig glade for å bli en del av Therma Industri og Francks. Det settes stadig større krav til dokumentasjon og bruk av naturlige kuldemedier. Therma Industri har betydelig kompetanse og erfaring innenfor disse områdene. Sammen vil vi styrke vår evne og gjennomføringskapasitet på kjøl/frys og energisystemer. Vår solide forankring i Østfold og den samlede kompetansen vi nå får, vil gjøre at vi betjener våre kunder på en enda bedre måte fremover». Sier daglig leder Lars Skau-Jakobsen. Daglig leder i HB Kuldetjeneste AS.

Francks Kylindustri og Therma Industri er den ledende leverandøren av industrielle og kommersielle kjøleløsninger med 38 kontor i både Norge og Sverige.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.francksref.com eller kontakt:
Stein Terje Brekke, Adm Dir, Therma Industri AS +47 915 83 803, stein.brekke@therma.no
Lars Skau-Jakobsen, Daglig Leder HB Kuldetjeneste AS +480 18 301, lars@kuldesteneste.no

Sarpsborg, 21 desember 2012

Viktig informasjon til våre kunder om F-gass forordningen

Norske myndigheter har innført krav til sertifisering for kuldebransjen. Dette betyr at vi må kvalifisere både den enkelte teknikker og firmaet. Kravene til dere som anleggseiere er også betydelige. Den nye ordningen heter F gass forordningen. Hensikten med F gass-forordningen er å begrense utslipp av skadelige gasser til atmosfæren. Det bør være i alles interesse å begrense disse utslippene både av økonomiske og miljømessige hensyn. Kuldemedie er, som dere sikkert vet, avgiftsbelagt med kuldemedieavgift, og en lekkasje koster derfor mye penger for anleggseieren. Vi i HB Kuldetjeneste tar dette alvorlig og vi er stolte av å være det sjette firmaet i Norge som er autorisert for F gass. Hva betyr dette i praksis?Dere som anleggseiere pålegges å ha en oversikt over hvilke kuldemedier og hvilke mengder som er på deres anlegg. Det må gjennomføres regelmessig lekkasjekontroll på anleggene av autorisert personell. Hyppigheten varierer med hvor mye kuldemedie det er på anleggene. I tillegg må det føres loggbok for inngrep i anlegget samt kuldemedieregnskap. Anlegg med kuldemediefylling under tre kg er unntatt fra regelverket.Krav til lekkasjekontroll er pålagt med hyppighet fra en til fire ganger i året.• Anlegg med mere enn 3 kg hver 12 mnd.• Anlegg med mer enn 30 kg hver 6 mnd.• Anlegg med mer enn 300 kg hver 3 mnd. (halveres ved installasjon av gass detektor)Hva vil dette koste?Registrere kuldeanlegg, kuldemediemengde og type. Opprette loggbok og kuldemedieregnskap.Kr 2.500,- pr anlegg.Lekkasjekontroll prises på grunnlag av befaring.