Energisparing

Entreprenør Ove Skår AS har nylig utviklet den gamle fjellhallen til Fredrikstad Bryggeri, til en vinteropplagsplass for småbåter. For å sikre riktig oppbevaringsforhold for båter, måtte den fuktige fjellhallen avfuktes vesentlig. Vår kuldeteknikker Jonas Larsson foretok en beregning av avfuktningsbehovet og fant samtidig muligheter for å begrense tilgangen av fukt ved f.eks vanninntrengning. Etter installasjon av et nytt styringssystem ble luftmengde og ventilering justert og til sammen har disse tiltakene gjort det mulig å disponere hallen til sitt nye formål. Kostnadene for oppdraget som ble utført,hadde kunden raskt spart inn ved økt omsetning samt halvert strømregning.

Driftsikkerhet

Jevn og uavbrutt drift er helt avgjørende innen produksjon- og prosessindustri. Risikoen for uplanlagt nedetid og svikt i viktige anlegg kan reduseres drastisk, ved at man gjør en grundig kartlegging av installasjoner, samt lager en detaljert service og vedlikeholdsplan.

«Driftssikkerhet har høy prioritet ved våre anlegg, og i samarbeid med HB Kuldetjeneste har vi utarbeidet en detaljert plan for pålitelig drift av anleggene våre.»
– 
Tormod Martinsen ved legemiddelprodusenten Fresenius Kabi

Inneklima

Riktig inneklima er en av de viktigste faktorene for trivsel på en arbeidsplass. Diskré, stillegående og selvregulerende varmepumper er ofte et egnet valg til kontormiljø.

«Vi har brukt HB Kuldetjeneste som leverandør av aircondition anlegg siden 1989. Vi har bare positive erfaringer. Vi har vært fornøyd med både produktene og servicen.»
– 
Thorvald Fredrik GrindstadAdvokatfirmaet Grindstad & Co ANS

Miljø

Som en av de første i bransjen i Norge, er HB Kuldetjeneste sertifisert i F-gass forordningen. Dette betyr at vi har gjennomgått opplæring og sertifisering på håndtering av såkalte f-gasser. F-gass er en betegnelse på flourforbindelser (hydroflourkarboner HFK) som fremstilles industrielt og ikke finnes naturlig i atmosfæren.

«F-gasser brukes bredt innenfor kjølefaget, og riktig håndtering er avgjørende for å ikke belaste miljøet unødig»
– 
Daglig leder Lars Skau-Jakobsen