Lars Skau-Jakobsen
Daglig leder
Tel: 48018301lars@kuldetjeneste.no
Åge Kristian Bjørge
Teknisk sjef
Tel: 48018302aage@kuldetjeneste.no
Tom André Solberg
Servicesjef
Tel: 48018310tom@kuldetjeneste.no
Rune Bull
Montør
Tel: 48018311rune@kuldetjeneste.no
Stian Nilsen
Kuldetekniker
Tel: 48018312stian@kuldetjeneste.no
Ole Jørgen Ottosen
Kuldetekniker
Tel: 48018305ole.jorgen@kuldetjeneste.no
Fred Omberg
Kuldetekniker
Tel: 48018308
fred@kuldetjeneste.no
Heidi Iren Litlekalsøy
Administrasjonsmedarbeider
Tel: 90734762
heidi.litlekalsoy@therma.no
Varg Torden Saastad
Kuldetekniker
Tel: 48018309
varg@kuldetjeneste.no
Alaà Borghal
Kuldetekniker
Tel: 48018303
alaa@kuldetjeneste.no
Nicolai Sandberg
Lærling
Tel: 48018307
nicolai@kuldetjeneste.no
Anders Pedersen Røren
Lærling
Tel: 48018313
anders@kuldetjeneste.no

Kuldefaget er i stadig utvikling, og vår ambisjon er å ligge i forkant av utviklingen til enhver tid. Når vi ser tilbake på våre første 35 år som firma er dette uten tvil en av våre suksessfaktorer.

F-gass ordningen

Som en av de aller første i Norge, ble HB Kuldetjenste i 2012 sertifisert til F-gassordningen. Denne forordningen stiller høye krav om kompetanse og rutiner til servicepersonell som håndterer gasser som kan være til skade for miljøet hvis de ikke håndteres riktig.

Sertifisering og kurs

HMS spiller en viktig rolle når man jobber med kuldeteknikk. Alle våre medarbeidere har relevante kurs, sertifisering og verneutstyr for å ivareta helse- og sikkerhet. Vår bedrift er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.

Flyt i hverdagen

Alle våre serviceteknikkere er utsyrt med mobile enheter for elektronisk oppfølging av oppdrag. Dette gjelder både kommunikasjon og sjekklister for oppdrag. Mindre papirbruk gir bedre flyt i hverdagen og kvalitetssikrer våre leveranser.

Historikk

HB Kuldetjeneste ble etablert i 1987 av Henning Blindheim. Bedriften har på de siste 25 årene vokst betraktelig og i dag er staben fordelt på kuldeteknikere, kuldemontører samt salg- og administrasjonsmedarbeidere. Til sammen representerer vi over 100 års erfaring i kuldefaget. HB Kuldetjeneste eies og drives i dag av Lars Skau-Jakobsen (daglig leder) og Åge Kristian Bjørge (servicesjef).

Medarbeidere

Vi legger stor vekt på at våre ansatte trives på arbeidsplassen, og tilrettelegger for et trivelig og dynamick arbeidsmiljø. Alle ansatte i HB Kuldetjeneste spiller en viktig rolle i å gi våre kunder den beste og gunstigste klimaløsningen. I HB Kuldetjeneste anser vi våre medarbeidere som vår største ressurs.